Thị Trường Xe

Miễn một phần thuế TTĐB cho xe lắp ráp trong nước – Giá ô tô có giảm?

Otosaigon.edu.vn – Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo một vàih tân 1 số điều khoản của Luật thuế TTĐB – đã trình Chính phủ phương án miễn thuế cho phần linh kiện sản xuất trong nước của một vài mẫu xe sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam.

Miễn trọn vẹn cho linh kiện sản xuất trong nước

Với định hướng thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp xe bốn phân phốih và khuyến khích công ty nâng cao mật độ nội địa hóa, tạo điều kiện để xe bốn phân phốih sản xuất trong nước tranh đua được có xe bốn phân phốih nhập khẩu trước bối cảnh hội nhập, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất ưu đãi mạnh mẽ đối có xe lắp ráp trong nước.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì đưa ra đề xuất ứng dụng giá tính thuế Tiêu thụ Đặc biệt (TTĐB) đối có mặt hàng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất phân phối ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước.

Đề xuất trên được phân tách là mạnh mẽ nhất của một vài cơ quản lí liên quan đến thúc đẩy công nghiệp ôtô trong nước; nhưng vấn đề đặt ra là phải làm sao đạt được hiệu quả để người dân được sử dụng các chiếc ôtô chất lượng, thích hợp có túi tiền.

Đề xuất trên được phân tách là mạnh mẽ nhất của một vài cơ quản lí liên quan đến thúc đẩy công nghiệp ôtô trong nước; nhưng vấn đề đặt ra là phải làm sao đạt được hiệu quả để người dân được sử dụng các chiếc ôtô chất lượng, thích hợp có túi tiền.

Đề xuất này của Bộ Tài chính đưa ra dựa theo phân tách của Bộ Công thương trong báo cáo số 34/BC-BCT về phân tách ngành sản xuất, lắp ráp xe bốn phân phốih Việt Nam và một vài biện pháp phát triển. Trong đó có báo cáo liên quan đến mật độ nội địa hóa đối có xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi còn thấp so có mục tiêu đề ra, một vài quy định hiện hành chưa thực sự khuyến khích một vài công ty nâng cao mật độ nội địa hóa, chưa tạo điều kiện cho hàng sản xuất trong nước tranh đua được có hàng nhập khẩu.

Chính bởi thế, Bộ Công thương cho rằng, để khuyến khích công ty nâng cao mật độ nội địa hóa, hạ chi phí sản phẩm và nâng cao năng lực tranh đua giữa xe bốn phân phốih sản xuất trong nước và xe bốn phân phốih nhập khẩu, Bộ Công thương đề xuất một vàih tân giá tính thuế TTĐB đối có xe sản xuất trong nước theo hướng không tính thuế TTĐB đối có phần giá trị tăng thêm tạo ra trong nước (linh kiện, phụ tùng), nhằm tăng năng lực tranh đua cho một vài sản phẩm sản xuất lắp ráp trong nước, khuyến khích một vài hãng xe nâng cao hàm lượng giá trị tăng thêm được sản xuất trong nước.

Hiện ở, một vài ưu đãi đối có một vài công ty trong một vài GĐ phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đạt hiệu quả rất thấp, công nghiệp phụ trợ manh mún và chưa thể áp dựng sản xuất công nghiệp để giảm chi phí do diện tích sản lượng quá thấp. Hầu như không có sự liên kết nào tạo ra một vài chuỗi giá trị thực sự.
Hiện ở, một vài ưu đãi đối có một vài công ty trong một vài GĐ phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đạt hiệu quả rất thấp, công nghiệp phụ trợ manh mún và chưa thể áp dựng sản xuất công nghiệp để giảm chi phí do diện tích sản lượng quá thấp. Hầu như không có sự liên kết nào tạo ra một vài chuỗi giá trị thực sự.

Cập nhật giá phân phối ôtô tháng 8/2017

Cập nhật giá phân phối ôtô tháng 8/2017

Ngoài ra, đề phòng một vài trường hợp chuyển giá hoặc gian lận thương mại, Bộ Tài chính cũng đưa ra đề xuất quy định: Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB được phân phối cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc một vài công ty con trong cộng công ty mẹ là cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối liên kết thì giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỉ lệ phần trăm (%) so có giá bình quân của một vài cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu phân phối ra theo quy định của Chính phủ.

Trong khi đó, theo một vài quy định hiện hành, giá tính thuế TTĐB đối có mặt hàng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất phân phối ra (không trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước).

Tập trung đúng thế mạnh

Việc khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa vẫn chưa được một vài công ty coi là nhiệm vụ sống còn; hay nói một vàih khác, một vài ưu đãi về nội địa hóa chưa thực sự quyến rũ đối có một vài hãng sản xuất ở Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả triển khai chuyên đề thực hiện nghị quyết của Quốc hội về ngành công nghiệp ôtô, Bộ Công thương cho biết mật độ nội địa hóa có xe 9 chỗ, đến nay mới đạt mật độ bình quân 7 – 10%; trong đó, cao nhất Thaco đạt mật độ nội địa hóa 15 – 18%, hãng xe Toyota là 37% (có dòng xe Innova), trong khi theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam được Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2020 tỉ lệ giá trị sản xuất trong nước phải đạt 30 – 40 % đối có dòng xe đến 9 chỗ.

Mặt khác, diện tích của phân khúc trong nước nhỏ (chưa đến 500 nghìn xe/năm, trong khi số lượng công ty tham dự sản xuất – lắp ráp lớn (56 công ty), nên không quyến rũ một vài công ty đầu tư sản xuất một vài sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô.

Tỷ lệ nội địa hóa của một vài thương hiệu ôtô ở Việt Nam ở thời điểm này có giá trị thấp bởi một vài sản phẩm tạo ra đều không có hàm lượng chất xám và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Tỷ lệ nội địa hóa của một vài thương hiệu ôtô ở Việt Nam ở thời điểm này có giá trị thấp bởi một vài sản phẩm tạo ra đều không có hàm lượng chất xám và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần có chiến lược cụ thể trong việc phát triển nền công nghiệp phụ trợ theo hướng công nghiệp hóa. Để có được điều này, diện tích sản sản lượng phải đủ lớn mới có thể quyến rũ được một vài công ty đầu tư sản xuất và không có gì khác là Chính phủ cần xác định các dòng xe mà phân khúc cần nhất, tập trung phát triển sản xuất phụ kiện cho một vài dòng xe này, thay vì đầu tư dàn trải mà không đạt được kết quả, dẫn tới lãng phí nhân lực và đặc trưng là chẳng thể nâng tính tranh đua của một vài sản phẩm lắp ráp trong nước khi hội nhập đầy đủ có khu vực ASEAN trong năm 2018 tới đó.

Hiểu dễ làm, điều này có nghĩa là cần tập trung vào 1 nhóm một vài vật tư linh kiện cụ thể, dùng được nhiều dòng xe để từ đó có đủ sản lượng để đầu tư sản xuất công nghiệp, giảm chi phí và tăng tính tranh đua. Hiện ở ở Việt Nam, một vài ngành phụ trợ hiện đã làm được một vài loại phụ kiện dành cho ôtô như dây điện, một vài chi tiết nhựa, ghế ngồi, ắc-quy…

Cần đặt ra một vài đề nghị, công đoạn miễn, giảm thuế TTĐB rõ ràng đối có một vài thương hiệu sản xuất ôtô để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, thay vì chỉ đơn thuần cứ là sản xuất trong nước là được miễn thuế TTĐB. Tỷ lệ nội địa hóa càng cao, mật độ miễn giảm thuế càng nhiều sẽ tạo động lực rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.
Cần đặt ra một vài đề nghị, công đoạn miễn, giảm thuế TTĐB rõ ràng đối có một vài thương hiệu sản xuất ôtô để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, thay vì chỉ đơn thuần cứ là sản xuất trong nước là được miễn thuế TTĐB. Tỷ lệ nội địa hóa càng cao, mật độ miễn giảm thuế càng nhiều sẽ tạo động lực rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Ngoài ra, một vài chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, cần xác định rõ mục tiêu về sản lượng (% giá trị nội địa hóa) đối có một vài công ty để được hưởng các ưu đãi về linh kiện sản xuất trong nước. Điều này đòi hỏi một vài nhà quản lí cần đưa ra một vài chế tài cụ thể cho một vài công ty sản xuất và lắp ráp ôtô, chứ không nên ưu đãi dàn trải, không có mục tiêu cụ thể, bởi chẳng thể công bằng khi một vài công ty này được hỗ trợ ưu đãi mà không có trách nhiệm nào đối có ngành công nghiệp ôtô và cả người tiêu dùng Việt Nam

Hiện ở, dự thảo này đang được đã đi vào hoạt động để trình Chính phủ trong tháng 9 tới đó, để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây có thể coi là các nỗ lực cuối cộng của một vài nhà quản lí để cứu vãn nền công nghiệp ôtô trước khi cánh cửa hội nhập sẽ mở hoàn toàn cho một vài nước khác trong khu vực ASEAN xâm nhập phân khúc ôtô Việt Nam trong năm 2018 tới đó.

Xem Thêm Tại Otosaigon.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://raemiangalaxyvn.com/

Show More

admin

Giakhanhland.vn Cty chúng tôi chuyên cho thuê Vinhomes Central Parkcho thue Masteri

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close